تیراندازی بنچ رست بادی رشته ای از تیراندازی با تفنگ بادی می باشد که در آن تیرانداز به وسیله تفنگ های بسیار دقیق از روی میزهایی (Bench) که مخصوص این رشته هستند در مسافت های ثابت و مشخص به سمت اهداف کاغذی استاندارد تیراندازی می کند. در این رشته تفنگ روی تکیه گاهی بنام رست (Rest) قرار می گیرد.
در این قسمت شما می توانید از میان مجموعه ای از بهترین تجهیزات و لوازم تخصصی این رشته، کالای مورد نیاز خود را خرید و در کمترین زمان ممکن دریافت نمایید.